සාර්ථක මිනිසෙකු උදෑසන සිදු කල යුතු හොඳ පුරුදු 4ක්

ඔබ උදෑසන පටන් ගන්න ආකාරය ඔබේ දවසේ ඉතිරිය ගෙවෙන ආකාරය තීරණය කරනවා. ඒ නිසා තමා ලෝකයේ ඉතා සාර්ථක මිනිසුන් තමන්ගේ උදෑසන චර්‍යාවන් හරි පිළිවෙළකට, එකම ආකාරයකට සහ තදින්ම අනුගමනය කරන්නේ. ඔබටත් ඔබේ දවසේ කාර්යයන් සාර්ථකව ඉටු කරන්න සහ ඉතා ඵලදායී පුද්ගලයෙකු වන්නට පහත උදෑසන සිදුකළ යුතු හොඳ පුරුදු 4 ඔබේ ජීවිතයට ළංකර ගන්න. 1. උදෑසන අවදි වන්න. සාර්ථක මිනිසුන් වැඩිපුර නිදා ගන්නේ නෑ. ඔවුන් උදෑසන අවදිවෙනවා සහ දවස ඉතා ජවයෙන් පටන් ගන්න සුදානම් වෙනවා. Apple සමාගමේ CEO Tim Cook , Xerox සමාගමේ CEO Ursula Burns වගේ අය උදෑසන අවදිවන පුද්ගලයන්…

Read More

ජීවිතය දිනන්න, ඔබේ නිදි යහනෙන් පටන් ගන්න.

ඔබේ ජිවිතයේ පුරුදක් ලෙස අවදි වීමෙන් පසු තම ඇද දිනපතා සකසන්න, එය ඔබේ ජිවිතේ සාර්ථකත්වයට ගෙන යන පළමු පියවර වෙනවා. මේ විදිහට කියන්නේ ඇමෙරිකානු Navy Seal බලකායේ හිටපු අද්මිරාල් කෙනෙක් වගේම ප්‍රසිද්ධ දේශකයෙක් වෙන William H. McCraven ය. ඔබේ ඇද සෑම උදෑසනකම සැකසීමෙන් දවසේ පළමු කාර්ය සම්පුර්ණ ඉටු කලා වෙනවා, එත් එක්කම පොඩි උද්යෝගිමත් හැගීමක් ඇතිවනවා, තමාට තව මෙවැනි කාර්යන් රාශියක් කිරීමට උද්යෝගයක් තම සිත තුල ඇතිවෙනවා. දවස ගෙවෙන කොට නොදැනීම මෙවන් කාර්යන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉටු කර අවසන්ය. ඔබේ ඇද සැකසීම ඔබේ ජිවිතේ ඉතා කුඩා කාර්යක් වනවා. කුඩා දෙයක් උවත්…

Read More