ඔබේ ව්‍යාපාරය Covid වෙලින් පස්සේ නැවත ගොඩනගන්න මේ උපෙදෙස් 5 පිළිපදින්න

මුළු ලෝකයම Covid හේතුවෙන් මහත් අර්බුධයකට පත්ව තිබෙනවා.එත් එක්කම කුඩා, මධ්‍ය, මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට තදින්ම දැනෙන්නට පටන්ගෙන තිබෙනවා. එහෙත් සමහර ආයතන Covid අවස්ථාවක් ලෙස සලකා නව නිපැයුම් හරහා මුදල් උපයන අවස්ථා නැතුවා නොවේ. ලෝ ප්‍රකට Ford සමාගම මුහුණු ආවරණ නිපදවා ඇමෙරිකාව සෞඛ්‍යය අංශ වෙත ලබා දෙමින් සිටී. ඒ වගේම Louis Vuitton සමාගම සුවද විලවුන් නිපදවීම නවතා Hand Sanitizer නිපදවීම ආරම්භ කර ඇත. හරි කෙසේ නමුත් බලන්න පහත යෝජනා 5, තමන්ගේ ව්‍යාපාරය නැවත ගොඩනැංවීමට උපකාරී වනවාද කියලා. 1.ඔබගේ පාරිභෝගිකයාට කථා කරන්න සහ ඔහුට ඇහුම් කන් දෙන්න මොනයම් ආකාරයකින් හෝ ඔබගේ…

Read More