ලෝකයක් දිනු වන්ගරි මාත්තායී.

අද අපේ කථානායකයා වෙන්නෙ, 1940 අප්‍රෙල් පලමු දින මේ ලෝකයට බිහිවූ වන්ගරි මාත්තාය ය. කෙන්යා වේ කුඩා ගමක ඉපදුනේය. ඉතා දුප්පත් ගොවියෙක් තම පියා විය. කෙතරම් අගහිග කම්වලින් පිරී ඉතිරී ගියත් තම දෙමාපියන් ඇය පාසල් යැවීමට තිරණය කලේ එවකට කාන්තා අධ්‍යාපනය නොසලකා හැර සිටි කාලයක දීය.

අඩුපාඩු කම් මධ්‍යයේ තම අධ්‍යාපනය සාර්ථක ව යෙදුණු ඇයට අමෙරිකානු විද්‍යාලයක ශිෂත්වයක් දිනු ඇය තම උපාධිය 1964 වර්ෂයේ නිම කිරිමට හැකි වෙනවා. ඒ වගේම තම පශ්චාත් උපාධිය එම රට තුලදීම නිම කිරිමට හැකි වෙනවා. අමෙරිකානු අධ්‍යාපනය අවසන් කල ඇය තම මව් රට බලා පැමිනේනවා.

එහෙත් තම අධ්‍යාපනය අමතක නොකල ඇය තම රටෙහි විශ්වවිද්‍යාලයක, 1971 වර්ශයේ තම ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගන්නේ නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ ආචාර්ය උපාධියක් ලබා ගත් ප්‍රථම කාන්තාව ලෙස ඉතිහාස ගත වෙමිනි.

අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් කල ඇය 1977 වසරේ Green Belt Movement ලෙස කාන්තා සමාජ සංවිධානයක් පිහිටුවා. නැවත වන වගාවන් සදහා (reforestation) ඔවුන් දිරිමත් කලහ. එ සදහා කාන්තාවන් 30000ක් මෙම සංවිධානය හා සම්බන්ධ වි ඇත. එඉන් රට පුරා පැල මිලියන 30 ට අධික ප්‍රමනයක් සිටුවීමට කටයුතු කර ඇත. මේ තුලින් දිලිඳු කාන්තාවන්ට ආදායමක් ලැබෙන අකාරයට මෙම වියාපෘතිය සකසා තිබුනි.

ඉහත සමාජ සේවාවන් වන්ගරි හට නිදහසේ කිරිමට එවකට පාලක පක්ෂ ඇයට ඉඩ ලබා දුන්නේ නැත. නමුත් නොසැලී ඉදිරියට ගිය ඇය දේශපාලන පාලනයට පිවිසීමෙන් තම සමාජ මෙහෙවර දේගුණ තෙගුණ කල ඇය කෙන්යාවේ වීරවරියකි. මේ සියල්ල හෙතු කොට ගෙන 2004 වර්ෂයේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය මැයට පිරි නමනවා.

කෙසේ නමුත් ලෝකයට ඇගේ මතකයන් ඉතිරි කරමින් සහ අධ්‍යාපනය ජිවිතයට වැදගත් අංගයක් ලෙස කියාපාමින් ,2011 සැප්තැම්බර් 25 වන දින ලෝකය හැර ගියේය.

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Reply